Ekspert tabliczki mnożenia

 

 

 
         
 
 
         Szkolny sprawdzian ze znajomości tabliczki mnożenia odbył się 4. i 11. października 2017 roku. W I etapie brali udział wszyscy uczniowie od klasy IV do klasy VII. Uczniowie losowali kartki z pytaniami egzaminacyjnymi, które musieli rozwiązać w ciągu trzech minut. II etap sprawdzianu odbył się 11 października 2017 roku. Pięćdziesięciu ośmiu uczniów, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, rozwiązywało łamigłówki dotyczące tabliczki mnożenia (zadania matematyczno - logiczne) w czasie 45 minut. Dnia 26 października 2017 roku nastąpiło uroczyste zakończenie i głoszenie wyników. Ekspertem Tabliczki Mnożenia Szkoły Podstawowej w Grywałdzie został Kacper Klimczak, uczeń klasy V, który otrzymał dyplom, nagrodę książkową oraz ocenę celującą z matematyki.