Dzień Języka Ojczystego

Dzisiaj, tj. 21 lutego na zajęciach szkolnych w klasach starszych obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.
Pani polonistka przygotowała różne gry i zabawy językowe oraz gazetkę tematyczną. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków oraz wulgaryzmy.
Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.