Dzień Edukacji Narodowej

               

 

Dzień Edukacji Narodowej - to polskie święto obchodzone 14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W każdej szkole organizowane są uroczyste apele. (Art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).
Światowy Dzień Nauczyciela przypada 14 października.

 

Tego dnia w naszej szkole uczniowie również pamiętali o swoich nauczycielach. Przedstawili kilka zabawnych scenek pokazujących naszą szkolną codzienność. Zespół Regionalny, działający przy naszej szkole, pokazał swoje umiejętności w najwyższym wydaniu.

W imieniu uczniów i rodziców życzenia złożyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.