Dyrekcja

                                                                                                     

Dyrektorem szkoły jest mgr Władysław Bąk.