Dyrekcja - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Grywałd

Dyrekcja

                                                                                                     

Dyrektorem szkoły jest mgr Władysław Bąk.