Dyrekcja

                                                                                                     

Dyrektor naszej szkoły.