Darowizna dla naszej szkoły

 

W czerwcu 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie otrzymała od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie darowiznę w wysokości 2000 zł. w celu dofinansowania zadań statutowych szkoły. W ramach darowizny zakupiony został sprzęt komputerowy, który został przekazany uczennicy naszej szkoły w celu wykorzystania go podczas zdalnego nauczania. Dzięki temu wsparciu uczennica mogła w pełni uczestniczyć w lekcjach prowadzonych na odległość pogłębiając swoją wiedzę oraz zainteresowania. Ułatwiło to uczennicy realizację podstawy programowej i naukę w sposób zdalny.