Apel z okazji Dnia Papieskiego

28 X 2021 uczniowie klasy VIII wraz z ks. Mirosławem Kurkiem przygotowali spektakl z okazji obchodów Dnia Papieskiego. Hasłem tego dnia były słowa z nauczania Jana Pawła II: "Nie lękajcie się", stąd też ósmoklasiści wcielili się w role bohaterów biblijnych i opowiedzieli zebranym, jak oni radzili sobie ze swoim lękiem. W całość zostały wplecione wiersze Karola Wojtyły i teksty nauczania papieskiego. Śpiewy nawiązywały do porzuceniu lęku w konsekwencji otwarcia się na Chrystusa, do czego Jan Paweł II ciągle zachęcał w swoim nauczaniu. Z piosenkami religijnymi, skupionymi tematycznie wokół postaci świętego Papieża, zaprezentowali się też laureaci szkolnego konkursu piosenki religijnej.

Zdjęcia ze spektaklu