Akcja Żonkile

Akcja Żonkile to ważny projekt społeczno-edukacyjny przypominający o powstaniu w getcie warszawskim organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POIN. W tym roku w ramach udziału w projekcie, uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły podczas lekcji historii oraz języka polskiego zapoznali się z materiałami przedstawiającymi sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego i wybuchu powstania. Żonkile są symbolem pamięci o powstaniu, które wybuchło w warszawskim getcie w 1944. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

ZDJĘCIA