Akademia z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości

10.11.2021 roku uczniowie klasy VII wraz z wychowawcą p. Eweliną Monterian oraz wokaliści przygotowani przez p. Teresę Platę zaprezentowali program słowno-muzyczny związany ze Świętem Odzyskania Niepodległości i ukazali zebranym historyczny kontekst drogi naszej Ojczyzny do wolności.
Mottem, które przyświecało spektaklowi, była zachęta, byśmy nadal mieli odwagę być wolnymi w każdej sytuacji naszej codzienności.
Akademia rozpoczęła się o godzinie 11.11 od wykonania Hymnu Polski w ramach akcji Szkoła do Hymnu, a zakończył ją wspólny śpiew "Roty" i "Gaude Mater Polonia" animowany przez naszych zdolnych chórzystów.