Absolwenci szkoły 2020

 25 VI 2020 odbyło się pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Pomimo koniecznych ograniczeń sanitarnych, była to wyjątkowa okazja dla ósmoklasistów, by w gronie rówieśników, dyrekcji, wychowawcy, kadry pedagogicznej oraz rodziców i kolegów z siódmej klasy wspomnieć chwile spędzone w murach tej szkoły, wyrazić wdzięczność, a także złożyć ślubowanie zobowiązujące do bycia wzorowym absolwentem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie.

W części oficjalnej nastąpiło ślubowanie oraz przekazanie sztandaru szkoły reprezentacji pocztu sztandarowego z klasy siódmej, po których dyrektor, wychowawca i przedstawiciele gminy w osobie p. wicewójta i p. kierownik ZEAS-u wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody za wzorowe wyniki w nauce, za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz szkoły oraz za osiągniecia sportowe. Następnie Ksiądz proboszcz przekazał dwóm - wyróżniającym się osiągnięciami uczennicom - fundowaną przez niego każdego roku nagrodę im. św. Królowej Jadwigi. Korzystając z okazji, p. Dyrektor podziękował Rodzicom, w tym przedstawicielowi szkolnej Rady Rodziców za wzorową współpracę przy organizacji szkolnych inicjatyw.
W części artystycznej uczniowie ósmej klasy przygotowali krótki sentymantalny montaż słowno-muzyczny, a ich młodsi koledzy z siódmej klasy pożegnali ich ciepłymi słowami życzeń i piosenką.
Ósmoklasitom życzymy, by całym swoim życiem realizowali ideały przekazywane im w czasie szkolnej edukacji i by pamiętali o przesłaniu towarzyszącemu temu spotkaniu: "Życie to Twoja historia...spraw, by była piękna!"