***Razem na święta***

 

 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie zaangażowali się w przedświąteczny wolontariat i przystąpili do akcji rekomendowanej przez MEN pod nazwą: „Razem na Święta”.  W ramach akcji uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili szereg działań dla społeczności lokalnej. Jednym z nich było spotkanie z pensjonariuszkami z miejscowego Przytuliska im. św. Brata Alberta. Młodzież szkolna zaoferowała swoją pomoc i okazała wielkie serce osobom w podeszłym wieku. Spotkanie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze i nie było jedynym, ponieważ uczniowie regularnie, raz w tygodniu spotykają się z podopiecznymi z Przytuliska.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie w naszej szkole spotkania integracyjnego  z wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z okazji Mikołaja. Młodzież szkolna samodzielnie wykonała drobne prezenty dla zaproszonych gości oraz chętnie przeprowadziła wiele zabaw z wychowankami OREW - u. Ponadto zorganizowana została zabawa charytatywna dla społeczności szkolnej, z której dochód w całości został przeznaczony dla podopiecznych z OREW - u.

Następnym działaniem był udział młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej w akcji pod nazwą; „Szlachetna paczka”.  Wszyscy bardzo ochoczo przekazywali dary i środki finansowe dla wybranej rodziny. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w przygotowania prezentów.

Działania wolontariatu są doskonałą lekcją życzliwości, uczą dzieci empatii i wrażliwości na potrzeby osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Działania na rzecz potrzebujących pomocy będą w naszej szkole nadal kontynuowane, ponieważ nie brakuje młodych, pełnych zapału wolontariuszy, którzy pragną zaangażować się w pracę i ofiarować pomoc najbardziej potrzebującym.