„Jeżdżę z głową”

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę  z głową”. W programie uczestniczy 40 uczniów klas trzecich z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko n.D, którzy nie umieją jeździć na nartach/snowboardzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.

 

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

 

Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywają się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w okresie luty-marzec 2013 r., w postaci szkolenia weekendowego – 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwa 20 godzin i obejmuje grupę 10 osób.  Prowadzony jest przez wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywa się busem pod nadzorem opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany jest sprzęt narciarski i snowboardowi wraz z kaskami.

 

Całkowity koszt finansowy realizacji projektu wynosi 24 920 zł, w tym współudział finansowy Województwa Małopolskiego w kwocie 12 200 zł.