Zawody w Piłce Halowej - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Grywałd