Projekt „SPInKA”- doradztwo zawodowe w naszej szkole

          

 

       

 

 

 

 

          Gmina Krościenko nad Dunajcem została Partnerem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który realizowany jest od września 2017 roku.  Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi ( uczniów klasy VIII) stojących przed wyborem drogi zawodowej. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach warsztatowych i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

         Dzięki funduszom pochodzącym z projektu uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów w Krakowie.

 Rekrutacja na rok 2019/2020 prowadzona będzie od 3. 06. 2019 do 10.06.2019.

(Dotyczy obecnych klas 7)

 

Rekrutacja do projektu – zmiana terminu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

 

W związku ze zmianą daty zakończenia roku szkolnego zmianie uległ także termin rekrutacji do projektu  doradztwa zawodowego w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

Rozpoczęcie rekrutacji – 27 maja 2019r.

Zakończenie- 7 czerwca 2019r.

W Szkole Podstawowej  w Grywałdzie prowadzona jest rekrutacja uczniów klasy VII do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w:

- zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego,

- konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym,

- Festiwalu Zawodów w Krakowie.

 

 

Regulamin  SPInKa z dnia 17.08.2018

 

 Joanna Pyrdoł

doradca zawodowy