Nauczyciele

 

  

 

Imię i nazwisko

Funkcja/Przedmiot

mgr Władysław Bąk

dyrektor szkoły, wychowawca klasy 4, matematyka klasa 4 i 7

mgr Aleksandra Adamczyk

fizyka klasa 7

ks. mgr Józef Bania

religia klasa 3 i 4

mgr Anna Biel

chemia, biologia klasa 7

mgr Anna Bieryt

język niemiecki klasa 7

mgr Maria Ciężkowska

matematyka klasa 6 i 5, przyroda klasa 4, 5 i 6, historia i społeczeństwo klasa 5 i 6, historia klasa 4 i 7

mgr Małgorzata Dominik

wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna klasa 2, Wychowanie do życia w rodzinie klasy 4,5,6,7,  biblioteka szkolna

mgr Emilia Hamerska

wychowawca klasa 7, język polski klasa 4, 5, 6 i 7, zajęcia biblioteczne klasa 1-7

mgr Jerzy Knutelski

wychowawca klasy 6, wychowanie fizyczne klasa 1-7,

mgr Maciej Kordeczka

zajęcia komputerowe klasa 5 i 6,

informatyka klasa 4 i 7

Marta Krężel 

wychowanie przedszkolne – pięciolatki

mgr Ewelina Monterian

technika klasa 4, zajęcia techniczne klasa 5 i 6

mgr Katarzyna Musiał

logopeda

ks. mgr Kamil Piłat

religia klasa 4-latki, 5-latki, 0, 1, 2, 5, 6, 7

mgr Alicja Piwoni-Sysiak

wychowawca klasy 5, język angielski klasa 5-latki, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plastyka klasa 5 i 7

mgr Kinga Rusnarczyk

wychowawca klasy 0, wychowanie przedszkolne klasa 0, plastyka klasa 4 i 6, zajęcia szachowe klasa  4-6

mgr Maria Tarchała

wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna klasa 3, nauczyciel wspomagający w klasie 5, zajęcia rewalidacyjne w klasie 1 i 5

mgr Anna Twardowska

wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna klasa 1, zajęcia kształtujące kreatywność klasa 1, zajęcia szachowe klasa 1, 2, 3, edukacja informatyczna, plastyczna, techniczna i matematyczna w klasie 3

mgr Karolina Waksmundzka

wychowawca czterolatków

mgr Eugeniusz Waradzyn

muzyka klasa 4, 5, 6, 7, chór klasa 4, 5, 6, opiekun zespołu regionalnego, edukacja muzyczna klasa 1