KONKURS PLASTYCZNY SYMBOLE WIELKIEJ BRYTANII

SYMBOLS AND ICONS OF THE UNITED KINGDOM

 

     

        

               Konkurs plastyczny ,,Symbole Wielkiej Brytanii”

Zasady konkursu:

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III , IV-VIII

-uczniowie wykonują pracę plastyczną związaną z historią lub kulturą Wielkiej Brytanii, w której skład wchodzą takie kraje jak Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna (np.: znane postacie, gwiazdy muzyki rozrywkowej i filmu, znane miejsca, budowle, itp. )

- technika wykonania prac jest dowolna (np.: praca przestrzenna, makieta, rysowanie, wycinanie, malowanie, grafika, wydzieranie, wyklejanie itp.)

-praca powinna zostać wykonana samodzielnie przez ucznia

-każdy uczestnik wykonuje jedną pracę

-praca powinna być podpisana i dostarczona nauczycielowi języka angielskiego

( imię i nazwisko ucznia, klasa oraz temat pracy )

Termin składania prac 31.03. 2021 r.

Organizator: Krystyna Wolska

                       Alicja Piwoni-Sysiak

Cele konkursu:

-popularyzacja języka angielskiego

-zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

-pogłębianie zainteresowań Wielką Brytanią