Konkurs pani logopedy....

 

 

Zapraszam dzieci z klas 0 – III do udziału w konkursie plastycznym promującym czytelnictwo.
Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do wiersza dla dzieci.
Aby wziąć udział w konkursie:
1.     Wybierz sam lub z pomocą dorosłego jeden wiersz dla dzieci (można wybrać wiersz J. Brzechwy, J. Tuwima, D. Wawiłow, M. Konopnickiej lub innego autora poezji dla dzieci),
2.     Z pomocą dorosłego wydrukuj wiersz oraz imię i nazwisko autora na kartce A4 (trochę twardszej); wiersz może być rozmieszczony na stronie w dowolny, wybrany przez Ciebie sposób .
3.     Wykonaj SAMODZIELNIE ilustrację do wiersza – skomponuj ją z tekstem. Ilustracja powinna być płaska – wykonana farbami, kredkami, pisakami itp. Nie używaj materiałów sypkich, plasteliny i innych materiałów „przestrzennych”.
4.     Na odwrocie naklej karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszczasz.
Prace należy składać do dnia 20 kwietnia 2017 r. u logopedy – p. Katarzyny Musiał lub u wychowawczyń. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród i dyplomów nastąpi 27 kwietnia 2017 r. Wszystkie prace konkursowe złożone zostaną w książkę z poezją dla dzieci, ilustrowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie .

 

Zachęcam do udziału w konkursie. W razie wątpliwości proszę o kontakt – Katarzyna Musiał – organizator konkursu.