Konkurs na najpiękniejszą ozobę bożonarodzeniową

 

REGULAMIN KONKURSUNA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 REGULAMIN KONKURSU

 

1. Tematem konkursu są ozdoby bożonarodzeniowe.

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

- inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej;

- pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

3. Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

4. Czas trwania konkursu: 18 listopada-6 grudnia 2019r. Do każdej pracy należy dołączyć

    metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i klasę.

5. Konkurs jest adresowany do: oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- VIII.

    Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

    - oddziały przedszkolne;

    - klasy I - III;

    - klasy IV- VIII.

Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

·wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

·prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- ogólny wyraz artystyczny;

- estetyka wykonania;

- oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów;

- stopień trudności wybranej techniki plastycznej;

- nawiązanie do tematyki świątecznej.

· Dla uczestników konkursu  przewidziane są  nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej 

   kategorii wiekowej.

·Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 grudnia 2019r.

·Prace przekazane na rzecz konkursu zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym,  

  z którego fundusze zostaną przeznaczone na Agnieszkę Babik (Stróżczyk) z Ochotnicy Górnej, pochodzącą z Grywałdu, chorą na nowotwór złośliwy (płat czołowy, glejak wielopostaciowy stopień 4).

· Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.