KONKURS E-DOŚWIADCZENIE

  Gorąco zapraszamy uczniów klas V-VIII do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane są właśnie od dzisiaj 20.04. do 4.05.2020!

 

ADRESACI I ZASADY OCENIANIA:

1.       Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klasy V, VI, VII, VIII ;

2.       Każdy uczestnik wybiera i wykonuje w domu 1 doświadczenie  z zakresu chemii, biologii lub fizyki

3.      Wybór tematów doświadczeń jest dowolny;

4.       Uczniowie przeprowadzą doświadczenia w domu zgodnie z przepisem;

5.      Uczniowie przeprowadzą doświadczenia z użyciem dostępnych w domu odpowiednich, bezpiecznych składników i szkła oraz sprzętów;

6.      Chętni uczniowie wykonują eksperymenty w terminie od 20.04.2020 do 4.05.2020 r.

7.      Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdzi poprawność przeprowadzenia eksperymentu, oceniając umiejętność zapisu obserwacji i formułowania wniosków, a także określenia celu i tematu doświadczenia;

8.      Każdy eksperyment nauczyciel może ocenić w skali od 0 do 10 punktów;

9.      Dodatkowe 5 punktów  uczeń może uzyskać za udokumentowanie eksperymentu zdjęciem lub krótkim “filmikiem” (max. 4 minuty)

10.  7.05.2020 r nauczyciele podsumują prace uczniów, wyniki zostaną ogłoszone
 na stronie szkoły.

 

11.  Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w konkursie zostaną nagrodzeni uwagami pozytywnymi, cząstkową oceną celującą z przedmiotu oraz nagrodą niespodziankąPozostałe informacje i obowiązkowa dokumentacja doświadczenia znajdują się tutaj: drive.google.com/open