Historia

 

Historia:

Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następne w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania przez dzieci była poruszana już przez Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773 roku zalecała "ćwiczyć dzieci w oszczędności". Od początków XX wieku były podejmowane próby utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie polskie znajdowały się wówczas pod zaborami, powstałe szkolne kasy miały charakter lokalny. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1925 r., kiedy to Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało m.in. utworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność w 1927 r., a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest statutowym obowiązkiem Banku PKO BP.

 

 

Aktualnie działa w Polsce ok. 2 500 Szkolnych Kas Oszczędności, w tym ok. 2300 w szkołach podstawowych, ok. 185 w gimnazjach i ok. 15 w szkołach średnich. Zrzeszają one ponad 250 tys. członków.
Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Bierze w nim udział ponad tysiąc SKO z całej Polski. Wiele szkół, bazując na dotychczasowych doświadczeniach doskonali formy oszczędzania i od lat utrzymuje się na czołowych miejscach list nagrodzonych zespołów.