Dyrekcja i Nauczyciele

                                                                                                     

Dyrektor szkoły:

p. Władysław Bąk

 

 

Kadra Pedagogiczna:

 

Aleksandra Adamczyk - fizyka

Władysław Bąk - matematyka, przyroda, wychowawca kl. VII

x. Bogumił Bednarek - religia

Anna Biel - biologia, chemia

Anna Bieryt - język niemiecki, świetlica

Małgorzata Dominik - historia, biblioteka, WOS, WDŻ

Michał Gaweł - wychowanie fizyczne 

Emilia Hamerska - język polski, wychowawca kl. IV

Jerzy Knutelski - wychowanie fizyczne, SKS, wychowawca kl. V

Piotr Krążek - edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Krężel - oddział przedszkolny (6L)

Halina Marciniec - świetlica

Ewelina Monterian - matematyka, informatyka,  wychowawca kl. VI

Katarzyna Musiał - logopeda

Teresa Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.II), technika

Anna Oleś - oligofrenopedagog - nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym, rewalidacja

x. Kamil Piłat - religia

Alicja Piwoni - Sysiak - język angielski, plastyka

Teresa Plata - oligofrenopedagog - nauczyciel wspomagający w klasie IV, muzyka, chór, rewalidacja

Zuzanna Rusin - oddział przedszkolny (5L), rewalidacja

Kinga Rusnarczyk - edukacja wczesnoszkolna (kl.III), plastyka

Magdalena Styrylska - geografia

Maria Tarchała - oligofrenopedagog - nauczyciel wspomagający w VIII klasie, rewalidacja

Anna Twardowska - edukacja wczesnoszkolna (kl.I), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i szachowe

Magdalena Wojtarowicz - historia, pedagog szkolny

Krystyna Wolska - język angielski, wychowawca kl. VIII

 

 

Sekretarz szkoły:

Monika Milczarek

 

Pracownicy obsługi:
Dorota Hryc

Jan Hryc

Jadwiga Kołek

Antoni Kwaśnica

Krystyna Waksmundzka