„Nasza mała ojczyzna – nasz wielki skarb”

Projekt współpracy międzyszkolnej „Nasza mała ojczyzna – nasz wielki skarb” jest skierowany do uczniów klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Wysokiej i uczniów klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Grywałdzie.

        Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postawy szacunku wobec swojej małej ojczyzny oraz otwartości na dziedzictwo kulturowe innych regionów Polski.       

        Wymiana informacji będzie odbywać się  za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionej szkoły własnej miejscowości i najbliższych okolic. W ramach zakończenia projektu uczniowie będą zwiedzać swoje miejscowości.

        Realizacja projektu będzie miała miejsce od listopada 2010 do maja 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Szopki wykonane przez szkoły:

 

                                                             Szkoła Podstawowa w Wysokiej:

                                                            

 

                               Szkoła Podstawowa w Grywałdzie: